De Beursvloer voor bedrijven

Inspirerend evenement

Het gaat één van de  meest inspirerende maatschappelijke evenementen worden voor Haarlemmermeer 2017: Beursvloer Haarlemmermeer. De plek waar business het maatschappelijk hart van Haarlemmermeer ontmoet en via korte krachtige gesprekken nagaat of vraag en aanbod met elkaar matcht.

MeerWaarde van de Beursvloer

MeerWaarde activeert inwoners en organisaties om hun eigen omgeving en die van anderen te verbeteren. Steeds meer bedrijven en organisaties willen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid vrijwillig investeren in de lokale samenleving door de inzet van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken. Daarbij komt dat er een limiet is aan wat vrijwilligers en mantelzorgers voor de samenleving kunnen doen. Door die krachten te bundelen en met elkaar te verbinden kunnen we de Haarlemmermeerse samenleving voor iedereen verbeteren en een beetje mooier maken. En dat is waar MeerWaarde en De Beursvloer specifiek aan bij dragen.

De Beursvloer 2017

Op vrijdag 3 november 2017 bent u van harte welkom tijdens de 13e Beursvloer Haarlemmermeer in het Raadhuis Haarlemmermeer in Hoofddorp. Om 15.30 uur kunt u inlopen waarna om 16.00 uur de Beursvloer officieel geopend wordt door wethouder Tom Horn en Renata Fideli, directeur MeerWaarde. Gevolgd door een stevige gongslag.
Matchtijd!

Betreed de dynamische Beursvloer

De Beursvloer is een plek waar dynamische ontmoetingen plaatsvinden. Er worden direct, snel en resultaatgericht matches gemaakt. Maatschappelijke organisaties die actief zijn in de gemeente Haarlemmermeer dienen vooraf hun hulpvragen in, zodat u heel bewust kunt kiezen hoe en waarmee u wilt bijdragen.
Via onze verbindende mensen op De Beursvloer genaamd ‘hoekmannen’ of onze spreekstalmeester kunt u de organisatie(s) waar u iets voor wilt betekenen ontmoeten en bepalen of de juiste wederzijdse ‘klik’ aanwezig is om een match met elkaar aan te gaan.

Verbluffend makkelijk

Het afsluiten van een match is pas compleet nadat de vragende partij u ook weer een tegenprestatie biedt. Alles kan gematcht worden, zolang het met gesloten beurs is. Organisaties die zich actief inzetten in de Haarlemmermeer voor minima, een wijk, mensen met een beperking of weinig perspectief, eenzame ouderen zijn verbluffend makkelijk te ondersteunen.

In het kleine en in het grote. Van een workshop, tot materialen, tot menskracht, tot promotiemateriaal.

Haarlemmermeer met glans

Op deze wijze vergroot en versterkt u het netwerk van uw bedrijf, worden uzelf en uw medewerkers geïnspireerd, nemen we met elkaar verantwoordelijkheid voor een Haarlemmermeer met glans en geeft u handen en voeten aan de maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf.

We sluiten het evenement af met een welverdiende netwerkborrel.
Het mes snijdt voor uw bedrijf aan twee kanten.

Aanmelden

Laat uzelf overtuigen van de kracht van de Beursvloer Haarlemmermeer. Schrijf uzelf nu kosteloos in en kom namens uw onderneming matchen.

Na uw aanmelding krijgt u van ons voorafgaand aan het evenement nog informatie en het overzicht van de ingediende hulpvragen.

De ervaring van Beursvloeren in andere gemeenten leert dat op de Beursvloer ook veel spontane matches ontstaan, dus laat uzelf verrassen.

Enthousiast?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben bel 06–33951512

of mail  wilfred.debatsbosma@meerwaarde.nl

Wilfred de Bats-Bosma