De Beursvloer voor organisaties.

Inspirerend!

Het gaat één van de meest inspirerende maatschappelijke evenementen worden van 2017: Beursvloer Haarlemmermeer.
De plek waar business het maatschappelijk hart van de Haarlemmermeer ontmoet en via korte krachtige gesprekken wordt nagegaan of vraag en aanbod met elkaar matcht.

MeerWaarde van De Beursvloer

MeerWaarde activeert inwoners en organisaties om hun eigen omgeving en die van anderen te verbeteren.

Steeds meer bedrijven en organisaties willen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid vrijwillig investeren in de lokale samenleving door de inzet van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken.

Daarbij komt dat er een limiet is aan wat vrijwilligers en mantelzorgers voor de samenleving kunnen doen. Door die krachten te bundelen en met elkaar te verbinden kunnen we de Haarlemmermeerse samenleving voor iedereen verbeteren en een beetje mooier maken.

En dat is waar MeerWaarde en De Beursvloer specifiek aan bij dragen.

De Beursvloer 2017

Op vrijdag 3 november 2017 ben je van harte welkom tijdens de 13e Beursvloer Haarlemmermeer in het Raadhuis in Hoofddorp.

Om 15.30 uur kun je inlopen waarna om 16.00 uur De Beursvloer officieel geopend wordt door wethouder Tom Horn en Renata Fideli, directeur-bestuurder MeerWaarde. Gevolgd door een stevige gongslag.

Matchtijd!

Betreed de dynamische Beursvloer

Het is geen ontmoetingsplek waar iedereen achter een eigen stand staat, nee, we gaan echt de vloer op voor dynamische ontmoetingen.

Vooraf kun je bij de aanmelding hulpvragen indienen, die je gaat proberen te vervullen tijdens de Beursvloer Haarlemmermeer. Deze hulpvragen delen wij voorafgaand aan de Beursvloer met de deelnemende
bedrijven, zodat zij weten op welke wijze je geholpen bent.

Via onze verbindende mensen op de Beursvloer genaamd ‘hoekmannen’, of onze spreekstalmeester vind je de juiste aanbieders.

Nadat je elkaar gevonden hebt, kun je bepalen of de juiste wederzijdse ‘klik’ aanwezig is om een match met elkaar aan te gaan.

Prikkel de aandacht van bedrijven

Het afsluiten van een match is pas compleet nadat je als vragende partij ook weer een tegenprestatie biedt.

Alles kan gematcht worden, zolang het met gesloten beurs is.

Kom je niet uit een IT-klus, heb je materialen nodig, menskracht, een workshop, of ondersteuning bij je communicatie-uitingen? Zet het op enthousiaste, korte en krachtige wijze in uw hulpvragen en prikkel zo de aandacht van de deelnemende bedrijven.

Haarlemmermeer met glans

Op deze wijze geef je vorm aan het ondernemende vermogen binnen je maatschappelijke organisatie, vergroot en versterkt je je netwerk, nemen we met elkaar verantwoordelijkheid voor een verbonden Haarlemmermeer met
glans en heb je en/of je collega een feestelijke en inspirerende middag.

We sluiten het evenement af met een welverdiende netwerkborrel.

Enthousiast?

De 14e Beursvloer Haarlemmermeer is in februari 2019. U krijgt binnenkort bericht.

Na je aanmelding krijg je van ons voorafgaand aan het evenement nog informatie, de deelnemerslijst en het overzicht van alle ingediende hulpvragen.

Met open vizier!

De ervaring van Beursvloeren in andere gemeenten leert ook dat op de Matchvloer ook veel spontane matches ontstaan, dus kom met open vizier!

Vragen?

Mocht je vragen of opmerkingen hebben
bel of mail dan met mevr. Wilfred de Bats-Bosma via 06 – 339 515 12 of wilfred.debatsbosma@meerwaarde.nl.

Tot ziens op de Beursvloer Haarlemmermeer!