Organisaties

De VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer organiseert diverse projecten waar organisaties in de Haarlemmermeer aan deel kunnen nemen zoals de Beursvloer, NLDoet en de VrijwilligersAcademie.

Vrijwilligers nodig?

De bemiddelingsconsulenten van Haarlemmermeer voor Elkaar kunnen je helpen bij het maken van een profiel en zoeken naar de geschikte vrijwilliger.

Maak via Haarlemmermeer voor Elkaar direct een profiel aan en plaats je hulpvraag voor jouw organisatie.

Deze knop verwijst u in een nieuw venster door naar de externe site van Haarlemmermeervoorelkaar.nl

 Vrijwilligersbeleid

Binnen een organisatie is het van belang om taken, verantwoordelijkheden, rechten en plichten van vrijwilligers vast te leggen. Het doel hiervan is duidelijkheid te scheppen en het functioneren van zowel de vrijwilligers als de hele organisatie te verbeteren.

Dit geheel aan afspraken wordt het vrijwilligersbeleid van een organisatie genoemd.

Richtlijnen van een vrijwilligersbeleid vind je hier.

Verzekeringen

De gemeente Haarlemmermeer heeft twee verzekeringspakketten afgesloten die de risico’s van vrijwilligerwerk zo goed mogelijk afdekken.

Deze verzekering, die in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Centraal Beheer Achmea tot stand is gekomen, is per 1 januari 2009 ingegaan.

De gemeente Haarlemmermeer beoogt hiermee het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk te benadrukken en de deelname aan vrijwilligerswerk te stimuleren. Meer informatie vind je hier.

Vrijwilligers nodig?

De bemiddelingsconsulenten van Haarlemmermeer voor Elkaar kunnen je helpen bij het maken van een profiel op Haarlemmermeer voor Elkaar en plaatsen van een hulpvraag .

Deze knop verwijst u in een nieuw venster door naar de externe site van Haarlemmermeervoorelkaar.nl

Veiligheid

Als vereniging of vrijwilligersorganisatie wil je de zaken goed op orde hebben. Werk je als organisatie met minderjarigen en/of  kwetsbare cliënten, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel.

In veilige handen

Je wilt ten slotte een situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om seksueel misbruik te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Om vrijwilligersorganisaties te helpen bij het voorkomen van misbruik is er een toolkit ontwikkeld. Download via deze site alle beschikbare documenten.

Of ga naar de themawebsite van In Veilige Handen.

VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Vaak vragen organisaties om een VOG aan (potentiële) vrijwilligers. In de bijlage vind je hierover meer informatie.

Vertrouwenspersoon

Via de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer is het mogelijk ondersteuning bij deze problematiek te krijgen.

Waar nodig kan een beroep gedaan worden op een professionele vertrouwenspersoon.

Voor informatie en vragen kun je terecht bij de projectleider van de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer:

Liselot Huisman

liselot.huisman@meerwaarde.nl

beursvloer_2011_bas

Beursvloer

De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend event van de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden. In een tijdsbestek van twee uur worden (hulp)vragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven.
nl-doet-actie-2

NLdoet

De grootste vrijwilligersactie van Nederland!
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Meedoen met NLdoet? Dat kan op vrijdag 13 maart en/of zaterdag 14 maart 2020, samen met duizenden andere organisaties in het land!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief