Archief cursusaanbod

Het eerder aangeboden cursusaanbod van de VrijwilligersAcademie Haarlemmermeer vind je hieronder.

Tweedaagse workshop Grenzen stellen

De workshop ‘Grenzen stellen’ is geschikt voor alle vrijwilligers in de gemeente Haarlemmermeer die willen leren hoe je nee kan zeggen met respect voor de ander en voor jezelf. Nee zeggen, een grens aangeven biedt duidelijkheid. Hierdoor blijft de communicatie open en ervaar je minder spanningen.
Je krijgt handvatten om te herkennen wanneer jouw grenzen overschreden worden. Je krijgt tips hoe je rustig en met respect kan reageren. Hoe je nee kunt zeggen tegen werkzaamheden of situaties die je niet prettig vindt.
Je oefent met situaties uit het dagelijks leven door praktische opdrachten, het uitwisselen van ervaringen en bespreken van casussen. Ervaar hoe het je nog beter lukt nee te zeggen en je grenzen aan te geven!

Inspiratiesessie Social Media

Social media zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Maar wat zijn de trends en hoe zet je deze verstandig in? Wat zijn de do’s en dont’s? Hoe zet je Social Media in bij een stichting of vereniging, waar hou je rekening mee? Tijdens deze sessie praat Maaike Gulden je bij over de wondere wereld van social media en maakt je wegwijs in de online jungle. Je krijg veel praktische voorbeelden en social media tips die je meteen in de praktijk kunt brengen.
Onderwerpen die aan bod komen:
•         Veranderingen in de inzet van social media anno 2016. Wat is de huidige stand van zaken bij het gebruik van social media. Wat zijn de trends, hoe kan ik nog meer uit social media halen? Welke voorbeelden zijn er elders in het land die succesvol zijn? Waarom is er noodzaak om deze kanalen goed in te zetten?
•         Welke social media kanalen kun je het beste inzetten om de juiste doelgroepen voor jouw stichting of vereniging te bereiken? Wat zijn de voor- en nadelen van kanalen als Facebook, Twitter of LinkedIn? En hoe zit het met kanalen als Instagram, Snapchat of Pinterest?
•         Profilering van jezelf als vereniging of stichting op social media. Hoe laat jij je expertise zien als vereniging of stichting door de interactie met jouw doelgroep aan te gaan? Hoe ga je om met eventuele negatieve berichtgeving of klachten? Wat zijn de valkuilen?
•         Welke berichten (content) zijn goed om te delen? Wat zijn de spelregels en de taalkeuze? Wat zijn de successen van jouw organisatie en hoe deel je die via social media?
•         Hoe zit het eigenlijk met de privacy van jezelf en anderen? Kan je zo maar alles plaatsen? Hoe zet je social media verstandig in? Is het goed om een social media beleid op te stellen? Wat voor afspraken maak je met elkaar?

Workshop geweldloze communicatie

De interactieve workshop ‘Geweldloze Communicatie’ is iets voor jou als je wilt leren hoe je, ook in uitdagende situaties, in verbinding kan blijven met de ander. En met jezelf. Geweldloze communicatie bestaat uit vier verschillende stappen, die allemaal aan bod komen:
1) Leren kijken naar de feitelijke situatie, zonder te oordelen.
2) Stilstaan bij je eigen gevoelens en/of de gevoelens van de ander.
3) Je bewust zijn van je eigen behoeften in die situatie en/of die van de ander.
4) Inzicht in het verschil tussen een verzoek en een eis.
De workshop is gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg, de grondlegger van Geweldloze Communicatie.
De verschillende programmaonderdelen worden als volgt opgebouwd: een kort stukje theorie / informatie, dan een ervaringsgerichte oefening en korte nabespreking over hoe het onderwerp toe te passen is in de praktijk.

Workshop Herkennen en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking

Kenmerken van een licht verstandelijke beperking en het belang van tijdige (h)erkenning komen aan bod tijdens deze workshop.
Wat betekent dit? Aanbevelingen voor het omgaan met mensen met een licht verstandelijke   beperking zoals:
– het afstemmen van de communicatie
– concreet maken
– vereenvoudigen
– netwerk
– veiligheid en perspectief bieden
Er is tevens de mogelijkheid tot het bespreken van eigen casussen uit de praktijk.

Thema avond over Bordeline

Borderline, of tegenwoordig ook wel emotieregulatiestoornis genoemd, is een psychiatrische stoornis (persoonlijkheidsstoornis). Borderline valt onder één van de tien persoonlijkheidsstoornissen. Van een persoonlijkheidsstoornis is sprake wanneer een persoon lijdt en/of schade ondervindt door een langdurig patroon van gedragingen en gedachten. Een goede manier om Borderline te omschrijven is een onvermogen om op adequate wijze met emoties/gevoelens om te gaan.

Thema-avond ‘Autisme & Sport’

Sportservice Haarlemmermeer organiseert in Hoofddorp een thema-avond over ‘Autisme & Sport’. De avond is bedoeld voor trainers en vrijwilligers van sportverenigingen en mensen die te maken hebben met de doelgroep met een Autisme Spectrum Stoornis. Tijdens deze avond wordt er aandacht besteed aan theorie en praktijkvoorbeelden en krijgt u meer inzicht in deze doelgroep.
Wat is autisme?
 Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Daardoor kunnen mensen met autisme zich soms anders gedragen en worden ze vaak niet begrepen door hun familie, klasgenoten of collega’s. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Voor iedereen met autisme geldt dat het lastig is om te leven in een wereld die je niet begrijpt en die jóu niet begrijpt. Onder autisme worden alle autisme spectrum stoornissen (ASS) verstaan, zoals klassiek autisme, de stoornis van Asperger en PDD-NOS. Mensen met autisme hebben zowel fysiek als mentaal veel baat bij sporten en bewegen. Maar sport is voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend, zeker kijkend naar teamsporten.

Individuele Coaching

Individuele coaching is een één-op-één begeleiding voor de vrijwilliger op een persoonlijk ontwikkelpunt binnen het vrijwilligerswerk. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

• het stellen van grenzen,
• omgang met cliënten of collega vrijwilligers in jouw organisatie of vereniging,
• omgaan met conflicten,
• effectief starten en afronden van trajecten met cliënten,
• omgaan met werkdruk en stress binnen het vrijwilligerswerk.

Workshop communicatie/ klantgericht handelen

In deze workshop staat communicatie en klantgericht handelen centraal. Informatie verstrekken en communiceren met mensen vormt een belangrijk onderdeel van jouw taak als vrijwilliger. In deze workshop verdiep je je in verschillende communicatieve vaardigheden die je handvatten bieden in de praktijk. Door bewust te worden van je eigen houding en uitstraling leer je hoe je overkomt op anderen. Daarnaast leer je in te spelen op signalen zodat je bezoekers een fijne en prettige dag kan laten ervaren. In deze workshop worden de vaardigheden zoals luisteren, vragen stellen, non-verbale communicatie en signaleren behandeld.

WordPress ondersteuning

De VrijwilligersAcademie biedt een individueel WordPress traject aan voor diegene die als vrijwilliger werkzaam zijn bij een maatschappelijke organisatie in de gemeente Haarlemmermeer en ondersteuning behoeven voor het installeren en onderhouden van een WordPress website. Voor één maatschappelijke organisatie kunnen meerdere personen (maximaal 4) deelnemen aan het WordPress traject.

Advies en ondersteuning kan betrekking hebben op zowel ontwerp en installatie als beheer en organisatie van een WordPress website. Binnen een vooraf afgesproken tijdspad zal worden ingegaan op uw vragen en wensen. In een traject met diverse bijeenkomsten krijgt men ondersteuning en advies van een WordPress begeleider van de VrijwilligersCentrale.

Tweedaagse workshop Ken je Kwaliteiten

Graag aan de slag als vrijwilliger maar nog geen goed beeld wat je zou willen én kunnen doen? Wil je inzicht in jouw kwaliteiten zodat je gericht kunt zoeken? Deze workshop richt zich op het ontdekken van jouw kwaliteiten.

Tweedaagse workshop Vergaderen en Besturen

Een workshop voor vrijwilligers in de gemeente Haarlemmermeer die zich bezighouden met het besturen van stichtingen en verenigingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn in hun rol als bestuurslid, bijvoorbeeld als voorzitter, secretaris en penningmeester of regulier lid van het bestuur.
In de training wordt aandacht besteed aan het invullen van deze rollen, algemene vergadervaardigheden, communicatie en het samenwerken in een bestuur.

Workshop financiën en fiscaliteiten

Tijdens deze workshop gaan wij onder meer in op administratie voeren, administratieve organisatie, managementinformatie, opstellen van jaarverslaggeving, het wettelijke kader van financiën. Daarnaast gaan we kort in op enkele fiscale onderwerpen, te weten: ANBI-status, BTW, loonheffing, vennootschapsbelasting.

Workshop over eenzaamheid

Eenzaamheid is heel gewoon. Iedereen kan zich in zijn leven een periode eenzaam voelen. In sterke of lichte mate. Dit kan bijvoorbeeld komen door veranderingen in je leven zoals verhuizen, met pensioen gaan, het verliezen van een partner of het krijgen van een fysieke beperking.

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of verlaten. Het is een gevoel van leegte, verdriet en soms van angst. Je voelt je niet verbonden met de wereld en met andere mensen om je heen. Het is een persoonlijke beleving. Iemand met weinig contacten hoeft niet per se eenzaam te zijn. Terwijl iemand die veel mensen om zich heen heeft, zich toch eenzaam kan voelen. Je bent pas eenzaam als je het gemis aan relaties of contacten als negatief ervaart. Het is iets wat je alleen zelf kunt voelen.
Niemand praat graag over eenzaamheid. Of geeft graag toe dat hij eenzaam is. Toch is het belangrijk om er mee aan de slag te gaan. Hulp van de omgeving kan helpen, maar uiteindelijk moet de mens zelf proberen de eenzaamheid te doorbreken. Zonder eigen inzet en motivatie lukt het niet. Hulpverleners en vrijwilligers komen in toenemende mate in aanraking met eenzaamheid.
De definitie van eenzaamheid luidt (prof. De Jong Gierveld): Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.
In deze workshop gaan we in op het herkennen van eenzaamheid, de soorten eenzaamheid en de hulpverlening hierbij.

Workshop gesprekstechnieken

Communicatie en klantgericht handelen is het belangrijkste onderdeel van uw functie. U werkt met cliënten en bewoners die bij u informatie en met vragen terecht kunnen. Diverse gesprektechnieken zullen daarom in deze training behandeld worden. Omgaan met ‘lastige bezoekers’, lichtelijke agressieve houdingen van mensen, hulpvragen die niet duidelijk zijn, houding, gastvrijheid en het aangeven van grenzen zullen behandeld worden. In een training waarin praktijkvoorbeelden en theorie worden aangedragen zal een basis gelegd worden om daarna de juiste handvatten te hebben om zelfstandig aan het werk te kunnen als gastvrouw/heer, klantgericht en gastvrij.

Tweedaagse workshop Persbericht schrijven

Er zijn journalisten die beweren dat ze wel 50 tot 60 persberichten per dag ontvangen. Misschien overdrijven ze, maar zeker is dat redacties steevast oordelen: veel te veel. Dat gevoel wordt nog versterkt door het feit, dat de meeste van die berichten niet bruikbaar zijn voor de ontvangende redactie, hoegenaamd geen nieuws bevatten en zich nauwelijks onderscheiden van platte reclame. Wie met het verzenden van persinformatie kansrijk wil zijn, moet vooraf goed nadenken over zaken als nut, timing, boodschap, toonzetting, structuur en vormgeving en verspreiding. Hoewel dat geen garantie is voor succes, helpt het zeker als afzenders van persberichten hierin professioneel handelen en zich bewust zijn van de verwachtingen bij de ontvangende redacties.

Basistraining vrijwillige cliëntondersteuning

Als vrijwillige cliëntondersteuner informeer, adviseer en ondersteun je inwoners. Je helpt mensen op weg binnen de hulpverlening. De vrijwillige cliëntondersteuner is onafhankelijk, biedt ondersteuning bij het keukentafelgesprek, maakt wegwijs in de sociale kaart, zorgt voor behoud van eigen regie en stimuleert de eigen kracht van bewoners.

Sociale Kaart Haarlemmermeer Noord

Deze bijeenkomst is een samenwerking met de PlusPunten van MeerWaarde in Floriande & Overbos en de VrijwilligersAcademie Haarlemmermeer. Deze bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers die in hun werk met een Sociale Kaart werken/gaan werken in Haarlemmermeer Noord en hier meer over willen weten. De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:
• Wat is een sociale kaart
• Hoe maak je een sociale kaart
• Hoe ziet de sociale kaart eruit in Haarlemmermeer Noord
• Hoe gebruik ik een sociale kaart
Er zal tevens tijdens deze avond gewerkt worden met casussen. Uiteraard is er tijdens deze bijeenkomst ook ruimte om vragen te stellen.

Basisvaardigheden computergebruik

U leert hier de basisvaardigheden van computergebruik. Interactief dus niet alleen maar uit een boek werken. U leert omgaan met o.a. Windows (7/8/10), Word, Excel (2010/2013)  en het Internet. We beschikken over cursuscomputers maar mocht u een laptop of tablet hebben dan leert u sneller als u deze meeneemt en hierop de cursus gaat volgen.

STG en AIC organiseren een thema avond autisme en prikkelverwerking

Veel mensen met een vorm van autisme laten een bijzondere prikkelverwerking zien. Ze ervaren prikkels vaak gevoeliger of zijn buitengewoon geboeid door bepaalde prikkels. Hierdoor wordt gedrag vaak niet goed begrepen en kunnen er misverstanden in de communicatie ontstaan.
Hoe verwerken wij prikkels? Hoe kunnen we gedrag herkennen dat ontstaat doordat iemand prikkels op een andere manier verwerkt? Wat heeft iemand nodig om beter te kunnen functioneren in ons drukke bestaan waarin wij zoveel prikkels ontvangen.
U kunt luisteren naar de ervaringen en tips van Karin Colijn, ergotherapeut bij Ons Tweede Thuis, een deskundige op dit gebied. Er is ruimte voor eigen inbreng, uitwisselen van ervaringen en vragen.
Deze avond wordt georganiseerd door STG (Stichting Thuiszorg Gehandicapten) en AIC (Nederlandse Vereniging voor Autisme).

10-delige Assertiviteitstraining

Opkomen voor uzelf, nee zeggen en weerbaar worden in lastige situaties.
Bij de Assertiviteitstraining van Roads leert u op een goede manier voor uzelf op te komen.
Assertiviteit stelt u in staat om duidelijk te communiceren waardoor uw zelfredzaamheid bevordert wordt.

In de ''cloud'' online mogelijkheden

Helemaal in de wolken? In deze 10 lessen gaat u in op beschikbare (gratis) diensten in de “cloud”, online webomgeving. U houdt u al uw informative bijgewerkt en beschikbaar? Dat leert u in deze 10 lessen.

Cursus Kijken is de kunst

Voor wie is deze cursus?
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die het leuk vindt om te verbeelden, te experimenteren met creatieve technieken en te spelen met woorden. Ben je daarnaast bereid om jezelf een spiegel voor te houden en buiten je comfortzone te treden, dan is deze cursus iets voor jou. Er is aandacht voor het hervinden van rust om van daaruit te ontdekken waar je blij van wordt. We werken aan psychische balans en zelfvertrouwen. Je persoonlijke situatie is het uitgangspunt om je zowel creatief als persoonlijk te ontwikkelen.
Wat houdt deze cursus in?
Gedurende zes weken krijg je iedere week een opdracht die jou uitdaagt en aanmoedigt je creatieve capaciteiten te benutten. In je persoonlijke art-journal verzamel je aantekeningen, schetsen, foto’s, teksten en collages. De opdrachten zetten creatieve processen in gang ter bevordering van je persoonlijke ontwikkeling. Je traint je flexibiliteit, je verbeeldingskracht en het werkt ontspannend. Deze cursus is een grote ontdekkingsreis waarin je inzicht in je eigen functioneren krijgt en werkt aan jouw gevoel van eigenwaarde.

WordPress ondersteuning

De VrijwilligersAcademie biedt een individueel WordPress traject aan voor diegene die als vrijwilliger werkzaam zijn bij een maatschappelijke organisatie in de gemeente Haarlemmermeer en ondersteuning behoeven voor het installeren en onderhouden van een WordPress website. Voor één maatschappelijke organisatie kunnen meerdere personen (maximaal 4) deelnemen aan het WordPress traject.

Advies en ondersteuning kan betrekking hebben op zowel ontwerp en installatie als beheer en organisatie van een WordPress website. Binnen een vooraf afgesproken tijdspad zal worden ingegaan op uw vragen en wensen. In een traject met diverse bijeenkomsten krijgt men ondersteuning en advies van een WordPress begeleider van de VrijwilligersCentrale.

Online: Competentiecheck voor vrijwilligerscoördinatoren

Om als ‘professional’ vrijwilligers aan te sturen en te begeleiden, moet u veel in uw mars hebben. U draagt immers een grote verantwoordelijkheid. U bent (mede)bepalend voor het functioneren van de organisatie of het welslagen van activiteiten. Wat zijn uw sterke punten? En welke competenties zijn voor verbetering vatbaar? Doe hier de competentiecheck.

Online: Proefexamen Sociale Hygiëne

Maak hier een gratis proefexamen: Sociale Hygiëne.

Online: Cursus Verkeersregelaar

Bij een groot sportevenement zijn ook verkeersregelaars nodig. Het zijn vaak vrijwilligers die deze taak op zich nemen. Volgens de Regeling verkeersregelaars 2009 moeten eenmalige evenementenverkeersregelaars een standaard instructie volgen welke door de politie wordt gegeven.

Vanaf nu is er de Instructie Evenementenverkeersregelaar. Deze E-learning vervangt de klassikale instructie die door de politie door het hele land werd gegeven. De E-learning is gratis voor verkeersregelaars t.b.v. niet-commerciële (zonder winstoogmerk) sportevenementen én voor commerciële sportevenementen die onder auspiciën van de volgende organisaties worden georganiseerd: KNVB, KNMV, NTFU, KNWU, KNSB, NWB, KNBLO en de Atletiekunie.

De e-learningmodule is te vinden op de volgende link.

Online: minicursus: werken vanuit zelfregie

In deze minicursus leer je hoe je als professional vanuit zelfregie kunt werken. We koppelen de theorie aan een cliënt uit jouw eigen praktijk. Zo wordt duidelijk waar voor jou mogelijkheden en dilemma’s liggen. Je krijgt handige instrumenten toegereikt die jij in je werk kunt gebruiken. Interessant voor iedere professional in zorg en welzijn die meer vanuit de eigen regie van de cliënt wil werken. De cursus duurt 15 tot 20 minuten.

Online: sociale wijkteams en privacy

Privacy is voor veel medewerkers uit sociale wijkteams een lastig onderwerp. Er zijn veel regels en vaak is het niet duidelijk wat je precies moet doen. Tijdens deze online cursus leer je in ongeveer 50 minuten hoe je op een bewuste en verantwoorde manier persoonsgegevens verzamelt, registreert en deelt met andere professionals en instanties. Je maakt kennis met de wettelijke regels en oefent met een casus.

Online: laaggeletterdheid signaleren voor sociale wijkteams

Heb jij een cliënt die altijd zijn bril vergeten is? Leer de smoesjes herkennen en signaleer en bespreek laaggeletterdheid. In deze online minicursus speciaal voor wijkteams, kom je meer te weten over laaggeletterdheid, de omvang van het probleem en het belang van signalering. Ook krijg je tips over het aangaan van het gesprek. We geven informatie over hoe je je cliënt kunt doorverwijzen voor hulp op het gebied van lezen en schrijven.

Duur: 15 minuten

Ondersteuning website gebruik Haarlemmermeer voor Elkaar

Maatschappelijke organisaties uit Haarlemmermeer die ondersteuning en uitleg behoeven kunnen zich inschrijven voor ondersteuning over het nieuwe systeem. Aan bod zullen komen het aanmaken van een profiel, veiligheid, hoe vind je een vrijwilliger, het plaatsen van een hulpvraag (voorheen vrijwilligersvacature) en zoeken naar hulpaanbod. Verder is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen.

Waarom deze ondersteuning?

• deze ondersteuning leert je hoe de website werkt én hoe jij (en collega’s) er efficiënt en effectief mee kunt werken.
• hoe je vrijwilligers voor je organisatie kunt vinden.
• biedt ruimte voor vragen over bv veiligheid.
• biedt de gelegenheid om kennis te maken met alle mogelijkheden van de website.

Deze (individuele) ondersteuning vindt plaats op kantoor bij Meerwaarde, Dokter van Dorstenstraat 1, tussen 10:00 en 13:00 uur bij de VrijwilligersCentrale. Meld je aan om een afspraak te maken.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar vrijwilligersacademie@meerwaarde.nl.

Online: Cursus Vinden en Binden van Vrijwilligers

Voor vrijwilligersorganisaties is het vaak een hele kunst om genoeg vrijwilligers te vinden die goed in de organisatie passen. En om deze vrijwilligers actief en gemotiveerd te houden. De gratis online cursus over het Vinden en Binden van vrijwilligers kunt u eenvoudig thuis achter uw computer volgen en duurt ongeveer 50 minuten.
Door interactieve vragen te beantwoorden krijgt u direct feedback op de gemaakte keuzes. De antwoorden worden verwerkt in een persoonlijk actieplan. Zo heeft u na afloop direct een plan van aanpak om het geleerde in de praktijk toe te passen.

Online: Cursus Dementie de Baas

De website Dementiedebaas.nl heeft in 2010 een internationale prijs gewonnen voor de meest veelbelovende psychosociale interventie. DementieDeBaas! is een cursus op internet voor mantelzorgers van mensen met dementie die het gevoel hebben dat zij de situatie niet de baas zijn en zich door de zorg belast voelen.

In de cursus leert u onder andere hoe u om kunt gaan met probleemgedrag, hoe belangrijk het is tijd voor uzelf te nemen, hoe u uw grenzen aangeeft en hoe u hulp kunt vragen. U wordt hierbij persoonlijk begeleid door een professionele hulpverlener. De cursus bestaat uit acht lessen van ongeveer dertig minuten en een herhalingsles na een maand. Daarnaast maakt u ook huiswerkopdrachten en een zorgdagboek. De cursus wordt in de meeste gevallen vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Online: training Verantwoord Alcohol Schenken

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om (bar)vrijwilligers te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan heeft NOC*NSF een website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden.

De teksten en filmpjes op deze website stellen vrijwilligers in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in de kantine of het clubhuis. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken.

We wensen jullie veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van jullie bardiensten!

Online: basiscursus EHBO

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Voor dat je het weet kun je betrokken zijn bij een ongeluk. Dan kan de eerste hulp erg belangrijk zijn. Door heel Nederland worden er praktijkcursussen EHBO gegeven. Er bestaat ook een cursus “EHBO basis online”. Deze de cursus in gewoon thuis achter uw eigen PC te volgen in uw eigen tempo. Het leren van EHBO is nog nooit zo makkelijk geweest. U leert nu via internet alles van EHBO.

Maandelijkse bijeenkomsten Alzheimer Café Hoofddorp

Elke vierde dinsdag van de maand, 19:00 – 21:30 uur (niet in juli en december). Een Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor patiënten, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Tijdens ieder Alzheimer Café staat een thema centraal. Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimer Café terecht. Iedereen is welkom. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief