Partners VrijwilligersAcademie

De VrijwilligersAcademie beoogt een centrale verzamelplaats te zijn waar Haarlemmermeerse (vrijwilligers) -organisaties de door hun aangeboden cursussen, trainingen en workshops kunnen aanmelden. Partners die op dit moment verbonden zijn aan de VrijwilligersAcademie Haarlemmermeer vind je hieronder.

Sportservice-NH

Sport service Noord-Holland

Sportservice Haarlemmermeer is het lokale sportloket voor gemeente Haarlemmermeer en informeert, adviseert en begeleidt mensen op sportgebied. Daarnaast adviseert en biedt Sportservice haar diensten aan in de regio Amstel- en Meerlanden.

MeerWaarde

MeerWaarde

MeerWaarde is de welzijnsorganisatie in Haarlemmermeer die het fundament in de 0e lijn verstevigt en problemen in de 1e lijn ontzorgt en normaliseert. Dit doen de sociaal werkers van MeerWaarde voor jeugd en volwassenen.

Maatvast

Stichting Maatvast beheert en exploiteert een groot deel van de gemeentelijke sociaal culturele accommodaties in Haarlemmermeer.

Mantelzorg-en-meer

Mantelzorg en meer

Mantelzorg Steunpunt helpt mensen bij het verlenen van zorg aan naaste zolang dit kan. Dat kan de zorg voor een partner, ouder of kind of zijn. Maar ook een vriend of buur met een beperking of chronische ziekte, die langdurige en intensieve zorg nodig heeft (langer dan drie maanden en 4-8 uur per week).

OTT

Ons Tweede Thuis

Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een beperking. Wonen, werken, dagbesteding en ambulante ondersteuning in Amstelland en de Meerlanden.

logo-hetcultuurgebouw-215x108px

Het Cultuurgebouw

Het Cultuurgebouw is dé culturele onderneming in Haarlemmermeer voor theater, poppodiumevenementen, leesbevordering, cultuuronderwijs, architectuur, erfgoed, tentoonstellingen en manifestaties. Het is de plek en het programma voor beleving, ontmoeting, verbinding, ontwikkeling en inspiratie.

Nieuw-Logo-RIBW-KAM-RGB_klein-390x224

RIBW K/AM

RIBW K/AM begeleiden mensen die – al dan niet tijdelijk – belemmerd worden door psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid. Afhankelijk van de vraag kan de begeleiding zich op alle levensgebieden richten.

humanitaslogo

Humanitas

Humanitas is er voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze vinden steun in een van onze meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking.

hadefA3RGB

Herstelacademie

Herstelacademie Haarlem en Meer willen voor iedereen een vrije ruimte creëren om te kunnen leren en ontwikkelen middels educatie en zelfhulp. Wij willen dat dit wordt vormgegeven door ervaringsdeskundigen, peers en iedereen die meewerkt, een cursus volgt of gewoon ideeën heeft.

AIC

AIC

AIC is er voor mensen met autisme en hun naasten en voor iedereen die meer wil weten over autisme.

Bieb

Bibliotheek Haarlemmermeer

Bibliotheek Haarlemmermeer stimuleert deelname aan cultuur en educatie door het actief aanbieden van fysieke en digitale collectie, culturele activiteiten en een neutrale en veilige ontmoetingsplek.

Partner worden?

Partner worden van de VrijwilligersAcademie? Neem dan contact met ons op via de mail of bel met 023 56 89 871

Meld je aan voor onze nieuwsbrief