Interessante Informatie

In het vrijwilligerswerk kun je te maken krijgen met onderwerpen die bij betaald werk spelen.

Onderwerpen

  • Onkostenvergoeding
  • Uitkering en vrijwilligerswerk
  • Verzekeringen
  • Verklaring omtrent gedrag.

Onkostenvergoeding

Als een vrijwilliger reis- of onkosten maakt dan is het billijk dat deze worden vergoed. De meeste organisaties doen dat ook. Op grond van de vrijwilligersregeling is het onder voorwaarden mogelijk om een belastingvrije vergoeding aan iemand te betalen. De overheid heeft aan deze vergoeding wel voorwaarden gesteld.
Voorwaarden voor het ontvangen van onkostenvergoeding
• de vrijwilliger verricht werkzaamheden voor een organisatie zonder winstoogmerk
• de organisatie mag geen BV of NV zijn
• de vrijwilliger verricht het werk niet als zijn beroep
• de vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van de werkzaamheden, dit met name gezien het tijdsbeslag
• de vrijwilliger is niet bij de organisatie in dienstbetrekking (geen gezagsverhouding)
• de vergoeding is niet hoger dan 1.500 euro per jaar en niet hoger dan 150 euro per maand en niet hoger dan 4,50 euro per uur.

Uitkering en vrijwilligerswerk

Wanneer u een uitkering ontvangt is vrijwilligerswerk in principe een goede mogelijkheid om ‘bezig te blijven’. Het doen van vrijwilligerswerk in een uitkeringssituatie is echter wel aan regels gebonden. Deze regels kunnen verschillen per uitkering.

 Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over deze regels. Doe zelf ook altijd navraag bij uw uitkerende instantie wanneer u vrijwilligerswerk wil gaan doen.

Vertrouwenspersoon

Via de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer is het mogelijk ondersteuning bij deze problematiek te krijgen. Waar nodig kan een beroep gedaan worden op een professionele vertrouwenspersoon. Voor informatie en vragen kun je terecht bij de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer:
vrijwilligerscentrale@meerwaarde.nl  (023-56 98 871)

Verzekeringen voor vrijwilligers

De gemeente Haarlemmermeer vind het vrijwilligerswerk van groot belang. Voor de vrijwilligers in Haarlemmermeer heeft de gemeente een verzekeringspakket afgesloten. Hieronder vind je informatie daarover.

Verzekeringen - Extra informatie

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd,
  • ook bij eenmalige activiteiten,
  • geen minimum aantal uren,
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deelname aan deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Mantelzorgers worden, ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening. Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers.

Bij vragen over de VNG Vrijwilligerspolis kunt u contact opnemen met één van de binnendienstmedewerkers van Centraal Beheer Achmea: 055-5797793
Vragen kunt u ook per e-mail sturen aan: overheid.support@centraalbeheer.nl.

Kom je er even niet uit?

Neem contact met ons op.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief